Αποστράγγιση

Choose your pump

D-CW

Υποβρύχιες
Για καθαρό νερό
Για περιοδική χρήση

D-FLOODING KIT

Υποβρύχιες
Για καθαρό νερό
Για περιοδική χρήση

D-DW

Υποβρύχιες
Για ακάθαρτο νερό
Για περιοδική χρήση

D-MULTI

Επιφανείας
Χειροκίνητες
Σταθερής ταχύτητας

D-CWP

Υποβρύχιες
Για καθαρό νερό
Για συνεχή χρήση

D-EMULTI

Επιφανείας
Ηλεκτρονικές
Σταθερής ταχύτητας

D-DWP

Υποβρύχιες
Για ακάθαρτο νερό
Για συνεχή χρήση