ΣΠΙΤΙ & ΚΗΠΟΣ

Επιλέξτε την αντλία σας

D-ECONCEPT

Επιφανείας
Ηλεκτρονικές
Μεταβλητής ταχύτητας

D-JET

Επιφανείας
Χειροκίνητες
Σταθερής ταχύτητας

D-EBOOST

Επιφανείας
Ηλεκτρονικές
Σταθερής ταχύτητας

D-ESUB

Υποβρύχιες
Ηλεκτρονικές
Σταθερής ταχύτητας

D-BOOSTi

Surface
Electronic
Vertical Connected Tank

D-BOOST

Επιφανείας
Σταθερής ταχύτητας
Δοχείο κάθετης σύνδεσης

D-SUB

Υποβρύχιες
Με φλοτέρ
Σταθερής ταχύτητας

D-MULTI

Επιφανείας
Χειροκίνητες
Σταθερής ταχύτητας

D-EMULTI

Επιφανείας
Ηλεκτρονικές
Σταθερής ταχύτητας