ODWADNIANIE

Wybierz swoją pompę

D-CW

Zatapialna
Czysta Woda
Praca przerywana

D-FLOODING KIT

Submerged
Clear Water
Temporary Use

D-DW

Zatapialna
Brudna Woda
Praca przerywana

D-MULTI

Powierzchniowa
Ręczna
Stała Prędkość

D-CWP

Zatapialna
Czysta Woda
Praca Ciągła

D-EMULTI

Powierzchniowa
Elektroniczna
Stała Prędkość

D-DWP

Zatapialna
Brudna Woda
Praca Ciągła