FAQ – Frequently Asked Questions

Co oznacza pojęcie ‚czysta woda’?

Według Dyrektywy 2009/125/WE Rozporządzenia Komisji EU Nr 547/2012, woda czysta oznacza wodę o maksymalnej zawartości nieabsorbcyjnych wolnych cząstek stałych wynoszącej 0,25 Kg/m3 oraz o maksymalnej zawartości rozpuszczonych cząstek stałych wynoszącej 50 Kg/m3, pod  warunkiem że całkowita zawartość w wodzie substancji gazowych nie przekracza  stopnia nasycenia. Nie  uwzględnia się dodatków koniecznych do uniemożliwiania zamarzania wody w temperaturach do – 10 °C.

Model: D-CW / D-CWP

W przypadku glikolu, jaka jest zalecana konfiguracja?

Jeżeli ilość glikolu wynosi do 10%, pompa może być używana w temperaturze od -2°C do +40°C. Jeżeli natomiast ilość glikolu wynosi do 30%, pompa może być używana od +5°C do +40°C.

Model: D-JET / D-BOOST / D-EBOOST / D-BOOSTi/ D-MULTI / D-EMULTI / D-EBOOST WiFi

Jeżeli pompa wyłącza się po krótkim okresie funkcjonowania:

Ochrona termiczna zablokowała pompę. Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Model: D-CW / D-DW / D-CWP / D-DWP

 

Jakie wskazówki są umieszczone na etykiecie technicznej? W jaki sposób mogę je odczytać?

Co mam zrobić jeżeli pompa nie działa?

Jeżeli żadne z najczęściej zadawanych pytań (FAQ) nie jest w stanie rozwiązać Twojego problemu, skorzystaj ze specjalnej sekcji KONTAKT i wyślij wiadomość mailową, skontaktuje się z Tobą wkrótce biuro obsługi klienta. W przeciwnym razie spytaj w sklepie, w którym kupiłeś pompę.

Model: Wszystkie

Gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi?

Na stronie internetowej danego produktu znajduje się instrukcja obsługi, szybki przewodnik użytkownika oraz filmik przedstawiający montaż.

Model: Wszystkie

Co mogę zrobić, jeżeli sygnał Wifi mojej sieci domowej jest za słaby lub nie dochodzi w pobliże pompy?

W celu wzmocnienia sygnału Wifi możesz użyć Wifi extender (przekaźnik). Czy można użyć dowolnego Wifi extender dostępnego w sprzedaży i zainstalować go według załączonych instrukcji producenta.

Model: D-EBOOST WiFi

Gdzie można kupić części zamienne do pomp Tallas?

KOMPLET części zamiennych możesz zakupić u swojego dostawcy.

Model: Wszystkie

Co mogę zrobić w przypadku usterki/wady?

W przypadku usterki lub wady produktu skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Model: Wszystkie

Czy pompa przeznaczona do brudnej wody może być przekształcona w pompę do czystej wody?

Jeżeli zachodzi konieczność użycia pompy, która jest przeznaczona do brudnej wody, również do tej czystej, do tego celu najbardziej nadaje się pompa D-DW, ponieważ zawiera ona filtr przystosowany do ustawienia w dwóch położeniach.

Model: D-DW COMBI

Czy mogę pompować ciecz z kamykami i żwirem za pomocą pompy do brudnej wody?

Maksymalna średnica rozmiarów cząstek odnosi się do miękkich materiałów. Żwir może uszkodzić część hydrauliczną pompy.

Model: D-DW COMBI; D-DWP

Gdzie mogę zainstalować pompę ogrodową?

Żadna z pomp powierzchniowych nie może być narażona na deszcz i działanie czynników atmosferycznych. Pompa musi być zamontowana w suchym i czystym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.

Model: D-JET; D-BOOST; D-EBOOST; D-BOOSTi; D-MULTI; D-EMULTI

Czy mogę używać pomp w miejscu bez wentylacji?

Tak, wszystkie pompy Tallas posiadają silnik chłodzony wodą. Oznacza to, że mogą być umieszczone w małych i zamkniętych przestrzeniach.

Model: Wszystkie

Czy mogę używać pompę do pitnej wody?

Tak, wszystkie pompy powierzchniowe są przystosowane do użycia z wodą pitną. Wszystkie posiadają certyfikat zgodności sanitarnej ACS (francuski certyfikat dla wody pitnej).

Model: D-JET; D-BOOST; D-EBOOST; D-BOOSTi; D-ECONCEPT; D-MULTI; D-EMULTI

Przez jak długi czas mogą być włączone pompy ogrodowe, zatapialne i zatapialne ciśnieniowe bez pompowania wody?

Żadna z pomp NIE może nigdy pracować bez obecności wody, w przeciwnym razie dojdzie do ich uszkodzenia. Pompy elektroniczne są wyposażone w funkcję, która chroni je przed suchobiegiem (anti dry-run). Pompy automatyczne są wyposażone natomiast w czujniki zabezpieczające przed suchobiegiem (za pomocą pływaka).

Model: Wszystkie

Co się stanie jeżeli zablokuję pływak w pozycji ręcznej?

Jeżeli pływak zostanie zablokowany w pozycji pionowej, pompa pracuje w trybie ręcznym: działa dopóki jest podłączona do sieci elektrycznej. W tym wypadku nie jest dostępna żadna ochrona przed suchobiegiem, w związku z tym przy braku cieczy, pompa jest narażona na uszkodzenie.

Model: D-DW COMBI; D-CW; D-SUB; D-DWP

Czy mogę używać pomp do zwiększania dostępnego ciśnienia?

Pompy ciśnieniowe (pompy ze zbiornikiem lub pompy z systemem elektronicznym) mogą być używane do zwiększania dostępnego ciśnienia. Należy jednak pamiętać, że maksymalne ciśnienie wewnątrz pompy wynosi 6 bar.

Model: D-EBOOST; D-BOOSTi; D-BOOST; D-ECONCEPT; D-EMULTI; D-ESUB

Czy mogę używać pompę w sposób ciągły?

Pompy Tallas nie nadają się ani do zastosowania ciągłego ani do częstych przełączeń start/stop pompy. Typowym zastosowaniem pomp Tallas jest 1 start/stop w ciągu dnia, przez około 250’000 rozruchów w okresie eksploatacji pompy (zmienne w oparciu o pompowaną ciecz).

Model: Wszystkie

Czy mogę podłączyć zawór zwrotny do pompy przeznaczonej do brudnej wody?

Zawory zwrotne nie nadają się do zastosowania do brudnej wody: mogłyby w szybkim tempie zablokować się przez pompowaną ciecz.

Model: D-DWP

Czy pompy są wytrzymałe na mróz?

Nie, pompy nie są wytrzymałe na mróz i muszą być chronione przed mrozem. Poza tym są wyposażone w korek spustowy, który pozwala na opróżnienie pompy.

Model: Wszystkie

Jakie oprogramowanie potrzebuje SMARTY APP?

W przypadku systemu iOS: wersja 9.1 lub więcej.

Dla systemu Android: wersja 4.2 lub więcej.

Model: D-EBOOST Wi-Fi